Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Čistička odpadových vôd:

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

ČOV bola financovaná: Program iniciatívy spoločenstva INTERREG lllA Slovenská republika - Česká republika 2004 - 2006

Priorita: 2 - Udržiavanie krajiny a turizmu.

Opatrenie: 2 - Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty.

Názov projektu: Vybudovanie čističky odpadových vôd za účelom ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov v rámci spolupráce s českým partnerom.

 

      V rámci  iniciatívy spoločenstva Interreg IIIA Slovenská republika – ČR podalo Dubové v spolupráci s moravskou obcou Korytná (okres Uherské Hradište) žiadosť o grant na projekt vybudovania čistiarne odpadových vôd, ktorého cieľom je ochrana životného prostredia. V Dubovom slúži od konca januára čistiareň odpadových vôd pre miestnu základnú školu s materskou školou, kde sa učí 50 detí a na odkanalizovanie obecného úradu, kultúrneho domu a jej kapacita postačí denne  aj pre dovezené odpadové vody /4 m3/ z jednej domácnosti v obci. Tento a podobné projekty podporuje Európska únia kvôli ich environmentálnym aspektom a kvôli rozvoju turistiky. Obec dostala na tento projekt z Eurofondov  necelých 900-tisíc korún. Z obecnej pokladnice zaplatilo Dubové na tento projekt iba 46-tisíc korún. Projekt. Dodávateľom výstavby diela bola bytčianska firma Asio SK.

 klikni na obrázok na zobrazenie priebehu stavby

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ