Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Oslavy k príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky 

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Program osláv 745. výročia obce Dubové

Piatok 17.8.2007:

 

19:00 hod. Detské divadelné predstavenie – Tajomný hippopotamus /premiéra/
Slávnostný príhovor – starostu obce Ing. Ľ. Lettricha
Udelenie ocenení pri 95. výročí založenie divadla
Divadelné návraty – Ukážky z divadelných hier - Dom Bernardy Alby, Lysistrata, Maľované na skle, Komédia o boháčovi a lazarovi


Diskotéka - živá hudba – Štvrtá tretina

Sobota 18.8.2007:

 

9:30 – 11:30 hod. Športové dopoludnie pre deti /futbalové ihrisko/
14:00 hod. Stretnutie občanov pri kultúrnom dome
Privítanie občanov, rodákov a hostí
14:45 hod. Sadenie dubov - symbolu obce
15:30 hod. Kultúrny program – Hymna, Báseň, Príhovor starostu obce, Krst knihy A. Lettricha – Besná voda,
Vystúpenie detí MŠ, žiakov ZŠ a FS Prameň
17:00 hod Koncert dychovej hudby Dubovčianka
19:30 hod Tanečná zábava – kapela ZBM / Banská Bystrica/
 

Sprievodné podujatia:
Výstava poľovníckych trofejí, "Výstava Dubové vo fotografiách"
Predaj knihy A.Lettricha - Besná voda a suvenírov

 

Oslavy sa konajú v spolupráci:

ZŠ s MŠ Dubové, FS Prameň, DHZ Dubové, TJ Družstevník Dubové,
MS Červeného kríža Dubové, Poľovníckeho združenia ZVERÍN - Vysoký vrch

 

 

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ