Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Venujte svoje 2% z dane na rozvoj športu vo vašej obci

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:
- do 31.03.2018 podanie daňového priznania FO a PO /vyhlásenie je súčasťou daňového priznania/
-  do  30.04.2018 doručenie vyhlásenia o poukázaní 2% dane na daňový úrad daňovníkmi, za ktorých zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane z príjmu / zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane/.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 

Ak si podávate daňové priznanie individuálne (napr. živnostník):

1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Názov: Telovýchovná jednota Družstevník Dubové 

IČO: 14224704

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dubové 225, 03823 Dubové

 


Informácie o registrácie nájdete na www.notar.sk


2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

 

Doplňujúce informácie:

- Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2017. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

 

Bližšie informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk
 

Ak ste zamestnanec:
 

Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

  1. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane./formulár nájdete tu/ Uveďte vaše mena, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane. Táto suma však musí byť min. 3 €

  2. Dobrovoľníci možu  poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracoval

  3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

  4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

  5. Najneskôr do 30. 04 2018 pošlite /doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Názov: Telovýchovná jednota Družstevník Dubové

IČO: 14224704

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dubové 225, 03823 Dubové

 

 

Informácie o registrácie nájdete na www.notar.sk

 

 

Postup ako poukázať 2%  z dane môžete nájsť aj na stránke www.rozhodni.sk

 

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ