Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

 História

Súčasnosť

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

Z histórie

           

 

    Začiatky činnosti Červeného kríža ako dobrovoľnej organizácie v obci siahajú do roku 1957. Predsedníčkou ZO bola Mária Danišová. V tom čase mala organizácia 30 členov. V prvých rokoch  bolo úlohou ČK v obci šíriť zdravotnú osvetu, dbať o hygienu a čistotu studní a verejných priestranstiev, získavať darcov krvi a pomáhať zdravotníckym pracovníkom pri ich práci.

    V období ČSSR získala organizácia pod vedením predsedníčky Viery Boďovej a neskôr Eleny Kmeťovej niekoľko významných ocenení za svoju usilovnú prácu:

1984 – čestný titul ZO ČSČK II. stupňa

1985 – diplom Za rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi

1987 – čestný titul ZO ČSČK I. stupňa

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ