Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Poľovnícke združenie Zverín - Vysoký vrch

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

„Všetky knihy zožltnú , ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie“
 

V tomto duchu výroku Hansa Christiana Andersena sa niesli oslavy 60.výročia založenia Poľovníckeho združenia „Zverín - Vysoký vrch“ Dubové, okres Turčianske Teplice .
Oslavy boli rozdelené do niekoľkých dní. Najskôr sme si v sobotu 27.júna pripomenuli v pietnych spomienkach 37 zosnulých členov PZ zapálením sviečok a položili sme na ich hroby ďakovné spomienkové listy.
V piatok 3.júla sme zorganizovali vernisáž výstavy najlepších poľovných trofejí a následne sa konala slávnostná členská schôdza PZ za účasti vzácnych hostí z celého regiónu, zástupcov viacerých inštitúcii, susedných PZ a sponzorov. Slávnostné zhodnotenie činnosti za uplynulých 60 rokov vykonal vo svojom príhovore predseda PZ Ing. Vladimír Kmeť. Následne sme pristúpili k odovzdávaniu ďakovných listov a plakiet členom PZ a hosťom pri príležitosti nášho okrúhleho jubilea. Členovia PZ si potom osobne „nabili klinec“ na pamätnú tabuľu PZ a zároveň obdržali pamätné odznaky k 60.výročiu založenia PZ. Slávnostná schôdza bola ukončená bohatým občerstvením a spoločenským posedením.
Nasledujúci deň oslavy pokračovali Svätohubertovským pochodom členov PZ s rodinnými príslušníkmi, hosťami a Turčianskymi mažoretkami až do kultúrneho domu na Dubovom. Tu pokračovala tanečná zábava s kultúrnym programom, ktorý zabezpečovali Turčianske mažoretky, ženský spevokol zo Skleného a poľovnícke signály v podaní študentiek Lesníckej fakulty Tu Zvolen. Pre účastníkov zábavy bol pripravený kvalitný srnčí guláš a iné dobroty na občerstvenie . Vyvrcholením výbornej zábavy bolo losovanie bohatej tomboly, do ktorej zabezpečili ceny štedrí sponzori . Zábava pokračovala do skorého rána a spokojný účastníci sa už dnes tešia na ďalšie spoločenské akcie organizované výborom PZ.
Bohatú históriu PZ si všetci účastníci mohli pozrieť v kronike PZ , ale aj buletíne, ktorý vydal výbor PZ k tomuto okrúhlemu výročiu .


                                            Výbor PZ „Zverín - Vysoký vrch“ Dubové
 

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ