90. výročie posvätenia Cirkevného domu - 5.11.2017 »  Prezeranie 0001     [Obrázok 1 z 134]  :: Choď na  
  Si na prvom snímku Si na prvom snímku      Ukáza?/skry? EXIF informácie Indexová strana Spusti?/zastavi? prezentáciu      Nasledujúci snímok Posledný snímok Pomoc
?uknite pre pôvodný obrázok
 
0001.jpg - 966 x 643 - (496KB)
Stiahnu? súbor (496KB)
0014 * 787 x 616 * (79KB)

IMG_3433 * 2674 x 2005 * (1.89MB)

Posledná úprava albumu bola 22.12.2017 15:15
Založené na jAlbum a BluPlusPlus vzhľad